ഫാർമസി

പ്രായമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ, മരുന്നിന്റെ ആവശ്യം അതിവേഗം വളരുകയാണ്, അതിനാൽ ആധുനിക റീട്ടെയിൽ വ്യവസായത്തിൽ മരുന്നുകടകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഇലക്‌ട്രോണിക് ഷെൽഫ് ലേബൽ (ESL) മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെയും കണിശമായും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ സമീപനമാണ്, കൂടാതെ ഉപഭോക്താവ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പാർശ്വഫലങ്ങൾ, വിപരീതഫലങ്ങൾ, മറ്റ് അവശ്യ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

അതിനപ്പുറം, ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുകയും വിപണി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്റ്റോക്ക് വേഗത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മരുന്ന് സ്റ്റോറുകളുടെ വിൽപ്പന പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന IoT സിസ്റ്റത്തിനും ESL അടിസ്ഥാനമാണ്.നിസ്സംശയമായും, ESL മരുന്ന് ശൃംഖലയിൽ ഉടനീളം ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചു.

ESL - Ph. Heungens

ESL - Ph. ലെറോയ് - Engis

ESL - Ph. Tennstedt

ഫാർമസി ടിലിയ


നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക: